കീം 2021-22 അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു; അവസാന തീയതി ജൂണ്‍ 21

തിരുവനന്തപുരം: കേരള എന്‍ജിനീയറിങ് ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ ആന്‍ഡ് മെഡിക്കല്‍,മെഡിക്കല്‍ അനുബന്ധ കോഴ്‌സ് 2021-21 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു.  www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് മുഖേന 2021 ജൂണ്‍ 01 മുതല്‍ ജൂണ്‍...