എസ്.ടി. പ്രമോട്ടര്‍ കൂടിക്കാഴ്ച 23 ന് – PRD Live

പാലക്കാട്‌: മുതലമട, എരുത്തേമ്പതി, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ പട്ടികവര്‍ഗ കോളനികളില്‍ എസ്.ടി. പ്രമോട്ടര്‍മാരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് 10-ാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ യുവതി – യുവാക്കളെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചു....

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനം

പാലക്കാട്‌: ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റിനെ നിയമിക്കുന്നു. ടൂറിസത്തില്‍ ബിരുദമോ / ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ ഉള്ളവര്‍ക്കാണ് അവസരം. ടൂറിസം അല്ലെങ്കില്‍ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയില്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ...