സര്‍ക്കാര്‍ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയില്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍, അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ

മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സര്‍ക്കാര്‍ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയില്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ തസ്തികയില്‍ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നു. പ്ലസ്ടു, ഡി.സി.എ/സി.ഡബ്ല്യൂ.പി.ഡി.ഇ (മലയാളം ടൈപ്പിങ് നിര്‍ബന്ധം) യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വിഴിഞ്ഞത്ത് തീ...

പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനം

മീങ്കര ഫിഷ് സീഡ് ഫാമിൽ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റിനെ നിയമിക്കുന്നു. അപേക്ഷകർ ഫിഷറീസിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി/ ഫിഷറീസ് മുഖ്യ വിഷയമായി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി / സുവോളജിയിൽ...